Buro Franken

ir. Eugène Franken is werkzaam in de disciplines architectuur, stedenbouw en landschap.

Hij werkt aan actuele ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven die vragen om innovatie en oorspronkelijkheid.

Bij de meeste projecten staan kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen centraal. Hij is betrokken bij projecten waarbij vraagstukken zoals transitie, toekomstbestendigheid, sociale impact, energie, klimaatadaptatie en biobased economy worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit.

Hij ontwerpt, bedenkt concepten en strategieën en initieert projecten. Verworven inzichten komen samen in een ruimtelijk ontwerp waarin mensen tot hun recht komen. Op tijd en binnen budget.

Tot zijn opdrachtgevers behoren  bedrijven, particulieren, overheden, kennisinstellingen, ontwikkelmaatschappijen.

De projecten  variëren van particuliere en projectmatige woning- en utiliteitsbouw,  kantoren, winkels, villa ‘s en renovaties tot grootschalige transformaties en studie objecten.