Start

ir. Eugène Franken is werkzaam in de disciplines architectuur, stedenbouw, landschap, beleidsadvisering en ontwerpend onderzoek. Hij is gevestigd in het centrum van Eindhoven.

Zijn portfolio bevat veelal ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven die actueel zijn en vragen om innovatie en oorspronkelijkheid.

Bij de meeste projecten staan kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen centraal. Hij wordt vaak betrokken bij projecten waarbij vraagstukken zoals transitie, toekomstbestendigheid, sociale impact, energie, klimaatadaptatie en biobased economy worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit in stad en ommeland.

Hij bedenkt concepten en strategieën en initieert projecten. Verworven inzichten komen samen in een ruimtelijk ontwerp waarin mensen tot hun recht komen. Op tijd en binnen budget.

Tot zijn opdrachtgevers behoren overheden, kennisinstellingen, ontwikkelmaatschappijen particulieren en bedrijven.