BENG-eisen Bijna Energie Neutraal Gebouw 2020


Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. We nemen afscheid van de EPC en in plaats daarvan komen er BENG-eisen.
Hoe die er precies uit gaan zien, is vooralsnog onduidelijk. De Tweede Kamer besluit in de loop van 2019 over de definitieve eisen

De BENG-eisen toetsen hoe energiezuinig een gebouw is. Ze bestaan uit drie onderdelen:
BENG 1 heeft betrekking op het totale energiegebruik voor het verwarmen en koelen in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Voorgesteld is maximaal 25 kWh per m2 aan primaire energie.
BENG 2 gaat over de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warmwaterinstallaties en opwekking.
BENG 3 zegt dat het percentage zelf opgewekte hernieuwbare energie, minimaal 50% moet bedragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *