#NOVI Nationale Omgevingsvisie

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI vormt een nieuw beginpunt voor het nationale beleid voor de leefomgeving.
En gaat in op klimaatverandering en energietransitie, verstedelijking, landbouw en het landelijk gebied.

De NOVI heeft vier prioriteiten :

  • Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland
  • Ruimte voor de klimaatverandering en energietransitie
  • Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied


De nieuwe Omgevingswet (2021) verplicht Gemeenten, provincies en het Rijk een omgevingsvisie op te stellen. Als richting voor keuzes, inspiratie en kader voor de integrale aanpak van ruimtelijke opgaven.

De Omgevingswet is één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert.

De Omgevingswet voorziet niet in juridische doorwerking van de NOVI naar omgevingsvisies van andere overheden. Andere overheden, burgers en bedrijven, zijn dan ook niet juridisch aan de NOVI gebonden, maar wel aan regels en normen die op basis van de NOVI worden opgesteld.

De NOVI moet klaar zijn voordat de Omgevingswet ingaat (2021).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *