BENG-eisen Bijna Energie Neutraal Gebouw 2020


Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. We nemen afscheid van de EPC en in plaats daarvan komen er BENG-eisen.
Hoe die er precies uit gaan zien, is vooralsnog onduidelijk. De Tweede Kamer besluit in de loop van 2019 over de definitieve eisen

De BENG-eisen toetsen hoe energiezuinig een gebouw is. Ze bestaan uit drie onderdelen:
BENG 1 heeft betrekking op het totale energiegebruik voor het verwarmen en koelen in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Voorgesteld is maximaal 25 kWh per m2 aan primaire energie.
BENG 2 gaat over de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warmwaterinstallaties en opwekking.
BENG 3 zegt dat het percentage zelf opgewekte hernieuwbare energie, minimaal 50% moet bedragen.

Energielabel C Kantoren *

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. In 2030 wordt de eis verhoogd naar label A en uiteindelijk is het vanuit het EnergieAkkoord de bedoeling om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving te hebben. Op dit moment heeft meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen label D t/m G. Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek de gelegenheid om uw pand (met weinig ingrepen) te laten voldoen aan energielabel C of direct aan energielabel A of B? Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning, een natuurlijke vervangmoment van gebouw- en installatieonderdelen. Het is daarnaast zinvol om te kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden, zoals de energie-investeringsaftrek, aangezien die er wellicht in de toekomst niet meer zijn.

De Omgevingswet *2021

De invoering van de Omgevingswet zal in 2021 plaatsvinden. Dit biedt nu al volop kansen. De overheid opereert minder uitvoerend en meer kaderstellend. Wij werken al in de geest van de wet. Steeds vaker zorgt samenregie – waarbij initiatiefnemers en stakeholders zelf het heft in handen nemen – voor een vlottere realisatie van ruimtelijke initiatieven en ontwikkelprojecten.

http://www.eugenefranken.nl/regelgeving-vergunningen/