Persbericht verschijning ‘Showing of(f) Eindhoven’

Showing of(f) Eindhoven is hèt boek met actuele bouwinitiatieven in Eindhoven. Het beschrijft maar liefst 200 projecten die de laatste jaren in Eindhoven zijn gerealiseerd én in de komende 10 jaar zullen worden gerealiseerd.

Doel

Het doel is de interessante ontwikkeling die Eindhoven momenteel doormaakt voor een breed publiek inzichtelijk te maken en te beschrijven hoe de stad de komende tijd gaat veranderen.

Techniek, Design en Kennis zijn de speerpunten van Eindhoven. De stad is hip en waagt ook nog eens de sprong van ietwat provinciaal naar welhaast mondiaal. Eindhoven streeft naar 350.000 inwoners – een plus van meer dan 100.000 – waarbij talloze spraakmakende bouwprojecten op het punt staan te beginnen.

Dit boek is een snapshot van een bruisende stad in transitie en belicht de relevante projecten.

Inhoud

Het boek is onderverdeeld in geografisch bepaalde hoofdstukken zoals Centrum, Spoorzone, Kanaalzone en Strijp. Kortom de delen van de stad die in ontwikkeling zijn. Elk hoofdstuk begint met een korte duiding van het onderliggende ‘masterplan’ voor het betreffende deelgebied.

Daarnaast wordt in een notendop de geschiedenis van Eindhoven beschreven; van de stichting van de stad in 1232 tot het heden.

Het totaal van de gekozen projecten geeft een goed beeld van de ontwikkeling van Eindhoven met zowel recente en nog niet gerealiseerde projecten die een showing off-gehalte hebben. Daarbij gaat het niet alleen om stedenbouw en architectuur maar ook om de maatschappelijke context. Alle projecten worden kort omschreven en op elke projectpagina staat een QR-code die verwijst naar de GoogleMaps-locatie.

Verspreiding

Het is een print on demand-systeem (POD) waarbij het boek via BOL.com wordt aangeboden en verzonden. Met POD kan elke nieuwe print aan de actualiteit worden aangepast. Daardoor blijft het de komende jaren een actuele uitgave waar het publiek actief op kan reageren en bijdragen.

Auteur

ir. Eugène Franken (1963) studeerde bouwkunde aan de Tu/e. Sindsdien is hij werkzaam als architect. In 1993 startte hij ‘Franken architectuur stedenbouw landschap’ te Eindhoven. Hij schreef in 2016 het boek ‘Kasteel Geldrop, een edel verleden’. Sinds 2006 is hij bestuurder van Landgoed Kasteel Geldrop. Hij was lid van de ruimtelijke kwaliteitscommissies van Sittard-Geleen, Nijmegen en Breda.

Met vriendelijke groet,

Eugène Franken

Eindhoven, 10 december 2019

www.eugenefranken.nl/showing-of-eindhoven

Online te koop via www.bol.com/nl/p/showing-of-eindhoven/9200000119442368/

Centrumvisie Geldrop Mierlo

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Landgoed Kasteel Geldrop (LKG)

Met Landgoed Kasteel Geldrop heeft Geldrop Mierlo een unieke troef in handen. Een volledig functionerende historische buitenplaats in het dorpshart. Deze troefkaart is inzet van een gedurfde toekomstvisie over de ontwikkelingsrichting van het dorpscentrum

#NOVI Nationale Omgevingsvisie

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI vormt een nieuw beginpunt voor het nationale beleid voor de leefomgeving.
En gaat in op klimaatverandering en energietransitie, verstedelijking, landbouw en het landelijk gebied.

De NOVI heeft vier prioriteiten :

  • Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland
  • Ruimte voor de klimaatverandering en energietransitie
  • Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied


De nieuwe Omgevingswet (2021) verplicht Gemeenten, provincies en het Rijk een omgevingsvisie op te stellen. Als richting voor keuzes, inspiratie en kader voor de integrale aanpak van ruimtelijke opgaven.

De Omgevingswet is één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert.

De Omgevingswet voorziet niet in juridische doorwerking van de NOVI naar omgevingsvisies van andere overheden. Andere overheden, burgers en bedrijven, zijn dan ook niet juridisch aan de NOVI gebonden, maar wel aan regels en normen die op basis van de NOVI worden opgesteld.

De NOVI moet klaar zijn voordat de Omgevingswet ingaat (2021).


BENG-eisen Bijna Energie Neutraal Gebouw 2020


Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. We nemen afscheid van de EPC en in plaats daarvan komen er BENG-eisen.
Hoe die er precies uit gaan zien, is vooralsnog onduidelijk. De Tweede Kamer besluit in de loop van 2019 over de definitieve eisen

De BENG-eisen toetsen hoe energiezuinig een gebouw is. Ze bestaan uit drie onderdelen:
BENG 1 heeft betrekking op het totale energiegebruik voor het verwarmen en koelen in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Voorgesteld is maximaal 25 kWh per m2 aan primaire energie.
BENG 2 gaat over de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warmwaterinstallaties en opwekking.
BENG 3 zegt dat het percentage zelf opgewekte hernieuwbare energie, minimaal 50% moet bedragen.

Showing of(f) Eindhoven

De eerste drukproef van ‘Showing of(f) Eindhoven’, Een onderzoek naar de bepalende ruimtelijke strategieën, plannen en projecten van Eindhoven

Medio 2019 verschijnt ‘Showing  of(f) Eindhoven’, een onderzoek naar de bepalende ruimtelijke strategieën, plannen en projecten van Brainport Eindhoven

Dit delen:

Energielabel C Kantoren *

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. In 2030 wordt de eis verhoogd naar label A en uiteindelijk is het vanuit het EnergieAkkoord de bedoeling om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving te hebben. Op dit moment heeft meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen label D t/m G. Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek de gelegenheid om uw pand (met weinig ingrepen) te laten voldoen aan energielabel C of direct aan energielabel A of B? Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning, een natuurlijke vervangmoment van gebouw- en installatieonderdelen. Het is daarnaast zinvol om te kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden, zoals de energie-investeringsaftrek, aangezien die er wellicht in de toekomst niet meer zijn.