Passief Bouwen

Het Passiefhuis principe, een passief gebouw:

  • is thermisch comfortabel door zeer goede isolatie en kierdichting en het ontbreken van thermische bruggen (ook wel koudebruggen)
  • heeft door de lage infiltratie van buitenlucht en gebalanceerde ventilatie met filters een zeer goede kwaliteit binnenlucht
  • heeft een verwaarloosbaar lage warmtebehoefte met als gevolg een extreem laag energiegebruik. De energievraag voor ruimteverwarming bedraagt maximaal 15kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar.

Het ontwerpen van een passief gebouw vraagt extra aandacht. Het kan met vrijwel alle materialen en constructie methoden worden gerealiseerd, waarbij naar mate er meer massa van materialen binnen de isolatie gebracht wordt, deze warmte opslaan en hiermee de temperatuur in het gebouw stabiliseert. Een passief gebouw is goed op de zon georiënteerd