Showing of(f) Eindhoven

boek Showing of(f) Eindhoven

Is een boek met daarin meer dan 150 bouwprojecten in beeld en beschrijving die de afgelopen 5 jaar in Eindhoven zijn gerealiseerd en in de komende 10 jaar zullen worden gerealiseerd. Verschijning eind 2019.

Doel

Voor een breed publiek inzichtelijk te maken hoe de stad in 10 jaar gaat veranderen:

Opeens is Eindhoven hip en maakt het ook nog eens de schaalsprong van een provinciale naar een mondiale stad met 350.000 inwoners. Talloze spraakmakende bouwprojecten staan op het punt van beginnen. Deze publicatie is een snapshot van de stand van zaken en belicht relevante projecten.

Inhoud: Projecten met Showing of(f) gehalte

Showing of(f) Eindhoven is onderverdeeld in geografisch bepaalde hoofdstukken: Centrum, Spoorzone, Kanaalzone , Strijp, etc. Kortom de delen van de stad die het meest in ontwikkeling zijn . Elk hoofdstuk begint met een korte duiding van het ‘masterplan’  voor het betreffende deelgebied.

Alle projecten worden kort omschreven. Wat is de bedoeling, wie is de ontwerper, wie is de ontwikkelaar en andere betrokkenen.

Het gaat daarbij niet alleen om stedenbouw en architectuur maar om het hele programma.

Op elke projectpagina staat een QR-code die verwijst naar de Google maps locatie.

Als architect en voormalig lid van de ruimtelijke kwaliteitcommissie van Sittard-Geleen, Nijmegen en Breda heeft Eugène Franken een onafhankelijke kwaliteitskeuze gemaakt.

In het afsluitende hoofdstuk wordt de geschiedenis van de ruimtelijke planvorming in Eindhoven beschreven van de stichting van de stad in 1232 tot aan het heden.

Hoeveel exemplaren er verschijnen en hoe de verspreiding wordt verzorgd

Het is een Print On Demand systeem (POD) waarbij Showing of(f) Eindhoven via BOL.com wordt aangeboden en verzonden. Met POD kan elke nieuwe print aan de actualiteit worden aangepast.

Vermelding van credits

Van elk project worden in de beschrijving de ontwerper()s en ontwikkelaar(s) genoemd. Op elke foto en rendering staat apart de copyrighthouder vernoemd.

Hieronder een snapshot van de 1e drukproef van ‘Showing  of(f) Eindhoven’,