Hartelijk welkom!

Hallo, mijn naam is Eugène Franken lijst 7 Waterschapspartij AWP de Dommel, bouwkundig ingenieur, bestuurder van Landgoed Kasteel Geldrop en voormalig lid van de Raad van Advies van Staatsbosbeheer.

ir. Eugène Franken

Waterschapspartij  AWP de Dommel is een burgerinitiatief om invloed uit te oefenen op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater.

Wij doen dat vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een partijpolitiek standpunt.

Ik ben kandidaat voor Waterschap de Dommel omdat het bestuur van het waterschap verkleind moet worden en gaan bestaan uit lokale deskundigen en betrokken burgers zonder binding met een politieke partij of belangengroep. Nu zijn er dertig – aan landelijke belangengroepen en politiek gelieerde – bestuurders voor een organisatie met 400 medewerkers, dat is echt veel te veel.

Het kan ook eerlijker, in de huidige situatie zijn belangengroepen oververtegenwoordigd in het bestuur. En omdat zij ook belangen hebben in het gebied dragen zij twee petten en zitten dus aan twee kanten van de tafel. Onwenselijk en oneerlijk. Landbouw en natuur prima, maar Inwoners verdienen ook aandacht.

1/3 van het bestuur is bovendien niet gekozen maar benoemd.
We moeten toe naar een rechtstreekse lokale onafhankelijke vertegenwoordiging van stemgerechtigden.

Zodat de inwoners van de 32 gemeenten in Waterschap de Dommel elk hun eigen lokale afgevaardigde kunnen kiezen.

Mijn speerpunten zijn :

  • Kleiner en eerlijker bestuur waterschap
  • Lokale deskundigheid zonder binding met politiek of belangengroepen
  • Klimaatbestendig waterbeheer
  • Recreatief gebruik van oppervlaktewater

Het gebied van Waterschap de Dommel :
De vele beken en stromen verbinden de Brabantse steden, dorpen en het buitengebied

Tijdens de cursus ‘Bestuurlijk Actief voor het waterschap’ had ik de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap de Dommel.
Het waterschap heeft de zorg voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? En hoe zit organisatie en bestuur in elkaar? Door de cursus heb ik daarvan een goede indruk gekregen. Waterschap de Dommel blijkt een compacte, op onderdelen tamelijk complexe organisatie met gemotiveerde medewerkers die hun wettelijke taken met maatschappelijke betrokkenheid uitvoeren.


Naar een klimaatbestendig en kostendekkend waterschap door Circulariteit + Samenwerking + Businessmodel

Waterschappen investeren nu al miljarden belastinggeld in klimaatbestendig waterbeheer om stad en land in de toekomst klimaatbestendig te houden. Want we moeten ons kunnen weren tegen hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen. Om dat te regelen zijn waterschappen in 1255 opgericht. Klimaatverandering maakt ze actueler dan ooit.

Er gaat veel goed maar wat dringend moet veranderen is:

  • Waterschappen moeten een bindend advies kunnen geven over de effecten (bouw)plannen op een klimaatbestendig waterbeheer en inzicht krijgen in de mate waarin het advies ook werkelijk zijn beslag krijgt in de uitvoering, anders gaat dat tot problemen leiden zoals wateroverlast of onvoldoende waterkwaliteit.
  • Waterschappen kunnen alleen duurzaam klimaatbestendig worden als zij de transitie naar de circulaire economie maken. Daarbij moet de gebruiker voorop staan en ondernemingsplannen worden ontwikkeld om kostendekkend te worden. Waarom kost afvalwaterzuivering de burger eigenlijk geld. In een circulaire economie bestaat afval niet. Het is een waardevolle grondstof.
  • Waterschappen moeten hun bewoners stimuleren zelf klimaatbestendig te worden door een korting op de heffing bijvoorbeeld als zij hun regenpijp afkoppelen.

Recreatief gebruik van oppervlaktewater
Plezier met water!

Recreatie, Natuur en Ondernemerschap kunnen hand in hand gaan

Plezier met water: Wij willen dat recreatief medegebruik voor wandelaars fietsers en vissers, zo veel als mogelijk, wordt ingepast in het beheer en onderhoud, door openstelling van gebieden. Zodat burgers ook kunnen genieten van hun waterschapsbelasting!
Plezier op het water : Het waterschap gaat over het gebruik van oppervlaktewater. Het recreatief gebruik van oppervlaktewater met bijvoorbeeld kano en sub moet daar waar het kan mogelijk gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor het zwemmen in oppervlaktewater. Plezier in het water!


De Belastingbetaler betaalt steeds meer en heeft weinig te zeggen. No taxation without representation

Woningeigenaren en huishoudens zijn meer waterschapsbelasting gaan betalen in het zuiden, waterschap De Dommel en Brabantse Delta. Zij betalen veruit het meeste maar hebben weinig invloed. Dat moet anders.

Huiseigenaren en huishoudens betalen het meest en steeds meer

Huishoudens en woningeigenaren betalen samen 80% van de systeemheffing van het waterschap En hebben bar weinig in te brengen. Bedrijfsleven en landbouw dragen samen minder dan 20 procent bij, natuurgronden zelfs maar 0,3% en zij hebben allemaal ook nog geborgde (benoemde) zetels
Belasting is ook nog eens het enige onderwerp waar het waterschapsbestuur werkelijk invloed op heeft. Bijna alle andere onderwerpen betreffen wettelijke taken waar weinig bewegingsruimte in mogelijk is.

Woningeigenaren en huishoudens betalen 80%.van de kosten en ook dat percentage neemt toe.
Waterschapspartij AWP De Dommel, niet politiek wel deskundig

Van 30 naar 9 lokale zetels. Lokaal Kiezen, lokaal verantwoording afleggen, lokaal draagvlak

Waterschap de Dommel ligt binnen 32 gemeenten, AWP de Dommel wil dat ze allemaal een gekozen vertegenwoordiger krijgen. Geborgde zetels afschaffen. Van 30 naar 9 bestuurszetels. Districtenstelsel invoeren met waterschap in 3 stroomgebieden : Boven Dommel, Beneden Dommel en Beerze-Reusel. Lokaal kiezen. Lokaal verantwoording afleggen. Lokaal draagvlak.

De focus op water – Lokale inspraak – Lokale vertegenwoordigers in: # Alphen en Chaam #Baarle-Nassau #Cranendonck #Haaren #Heusden #Helvoirt #Den Bosch #Tilburg #Oisterwijk #Moergestel #St.Oedenrode #Eindhoven #Geldrop #Heeze #Someren #Maarheeze #Boxtel #Oirschot #Oisterwijk #Goirle #Hilvarenbeek #Netersel #Breehees #Bladel #Vessem #Eersel #Bergeijk #Luijksgestel #Budel #Someren #Best #Veldhoven #Waalre #Nuenen #Liempde #Helvoirt #DenBosch #Tilburg #Oisterwijk #Moergestel #StOedenrode #Eindhoven #Laarbeek #LoonOpZand #Meierijstad #ReuselDeMierden #St.Michielsgestel #SonEnBreugel #Valkenswaard #Vught –

U stemt natuurlijk voor veilig schoon en voldoende water en hopelijk op de lokale betrokken mensen van Lijst 7 Waterschapspartij de Dommel

Het beekdal is van de bezoekers
Het beekdal is van de ondernemers
Het beekdal is van de bezoekers

Met genoeg stemmen kunne we echt iets veranderen #voorverandering

Waterschapsverkiezingen gaan over #waterveiligheid, #klimaat, eerlijke lastenverdeling en #democratie
AWP de Dommel niet politiek, wel deskundig