Van Energiebewust naar Energiepositief bouwen

Energiebewust ontwerpen en bouwen is al de realiteit van nú. Nederland werkt echter toe naar een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, warm water, installaties) is dan CO2 neutraal, omdat het wordt opgewekt met hernieuwbare energie.

Een kleine stap verder is energiepositief bouwen. Gebouwen produceren in dat geval netto meer energie dan ze verbruiken. Om te komen tot een energiepositief gebouw moet hier specifiek op worden ontworpen. Een slimme bouwkundige en thermische schil is een eerste vereiste met daarnaast een combinatie van onderstaande energiegerelateerde maatregelen:

 • Bouwkundig ontwerp Liefst parametrisch ontwerpen zodat de prestaties van het gebouw in verschillende scenario’s inzichtelijk zijn. Het gebouw optimaal oriënteren op de zon met veel daglichttoetreding. De gevels afhankelijk van hun oriëntatie ontwerpen. Overstekken. Buitenzonwering. Geïsoleerde luiken. Oriëntatie van het dak, dakhelling, dakvorm. Materiaalgebruik. Constructie.
 • Building Integrated Photo Voltaic (BIPV). Zonne(stroom)panelen die compleet geïntegreerd zijn in het gebouw.
 • Dagopslag elektra De hoeveelheid elektriciteit die door middel van het BIPV wordt opgewekt is zo groot dat het aanbod soms groter zal zijn dan de vraag. Voor het opslaan van deze overtollige elektriciteit zijn speciale batterijen op de markt, zoals de Powerball van Tesla.
 • Warmtepomp Een warmtepomp zet in feite elektriciteit om in warmte. Hij neemt warmte op, om die elders af te geven. Tussen dat opnemen en afgeven vindt een temperatuursverandering plaats. Er zijn veel verschillende types warmtepompen.
 • Warmte- en koudeopslag
 • Elektrisch oplaadpunt Het Energie Positieve Gebouw is uiteraard uitgerust met een elektrisch oplaadpunt. Het staat in directe verbinding met de slimme meterkast, zodat op elk gewenst moment de elektrische auto, scooter of fiets kunnen worden opgeladen.
 • Slimme meterkast Bij de slimme meterkast gaat het niet alleen om het ondersteunen van twee richtingsverkeer, maar vooral ook dat er naast een ‘slimme meter’, additionele slimmigheid aanwezig is die op basis van de gebruikersvoorkeuren de optimale afstemming verzorgt tussen de energie-opwek, gebruik en opslag in de woning en de beschikbaarheid van energie buiten de woning.
 • Slimme ventilatie Bij de ventilatie van een gebouw kan veel energie worden bespaard met een ventilatie unit, die gebruikt maakt van een warmteterugwin-unit (WTW), Dit systeem kan ook eenvoudig worden toegepast in de bestaande bouw. Vraag gestuurde ventilatie op basis van de gewenste luchtkwaliteit per ruimte.
 • Smart thermostaat Door middel van een smart thermostaat kan het energiegebruik van het gebouw tot in detail worden aangestuurd en geanalyseerd. De slimme thermostaat is een zelflerend systeem
 • LED verlichting met bewegingsdetectie en daglichtgestuurde regeling.
 • Adiabatische koeling
 • LT lage temperatuur verwarming
 • Groen / Blauw dak
 • Windturbines
 • Aquathermie