Duurzaam + Circulair

In al onze ontwerpen gaan wij uit van het feit dat energie en grondstoffen schaars zijn en dat we hiermee zorgvuldig om moeten gaan. We houden rekening met de effecten op het milieu. Zowel bij het ontwerp als tijdens bouw, exploitatie en sloop. Een duurzaam gebouwontwerp heeft als uitgangspunt dat de gebruiker centraal staat; een gebruiker moet zich prettig en comfortabel voelen in een gezond gebouw.


Wij hebben de kennis om goed te adviseren bij het maken van afgewogen keuzes om te komen tot een duurzaam + circulair energiezuinig, energieneutraal of energieleverend ontwerp.
Wij houden in de ontwerpfase rekening met:

De gewenste technische levensduur van het gebouw,

Hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw,

Dat het gebouw later makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers.

Dat het voor gebruikers eenvoudig is om installaties energiezuinig te gebruiken, hetzelfde geldt voor het beheer van het gebouw.


Duurzaam bouwen is niet in de laatste plaats exploitatiebewust ontwerpen, waarbij we onderhouds- en vervangingsgevoelige installaties minimaliseren en het simpel en gebruikersvriendelijk maken. En verstandig investeren in duurzame onderdelen zoals de schil van het gebouw (vloer, gevels, dak) en de constructie.


Energiepositief bouwen

Passief Bouwen (PassiefHuis)

All electric (gasloos)

Nul-Op-de-Meter (NoM)

Drijvende zonnepanelen

Hergebruik bouwmaterialen