Buro Franken

ir. Eugène Franken is werkzaam in de disciplines architectuur, stedenbouw en landschap.

Hij werkt aan actuele ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven die vragen om innovatie en oorspronkelijkheid.

Bij de meeste projecten staan kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen centraal. Hij is betrokken bij projecten waarbij vraagstukken zoals transitie, toekomstbestendigheid, sociale impact, energie, klimaatadaptatie en biobased economy worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit.

Hij ontwerpt, bedenkt concepten en strategieën, geeft advies en initieert projecten. Verworven inzichten komen samen in een ruimtelijke analyse of ontwerp waarin mensen tot hun recht komen. Op tijd en binnen budget.

Tot zijn opdrachtgevers behoren  bedrijven, particulieren, overheden, kennisinstellingen en ontwikkelmaatschappijen.

De projecten  variëren van particuliere en projectmatige woning- en utiliteitsbouw,  kantoren, winkels, villa ‘s en renovaties tot gebiedsontwikkeling, transformaties en studies.

Heb je behoefte aan een schets, conceptplan, haalbaarheidsstudie, advies, second opinion, plan voor hergebruik of gebiedsplan? Wij maken het voor je.