Showing of(f) Eindhoven

cover boek showing of(f) eindhoven

Showing of(f) Eindhoven is hèt boek met actuele bouwinitiatieven in Eindhoven. Het beschrijft maar liefst 200 projecten die de laatste jaren in Eindhoven zijn gerealiseerd en in de komende jaren zullen worden gerealiseerd.

Te koop bij Brandstore Eindhoven en online bij Bol.com Klik hier om te bestellen

Publiciteit

Artikel in Eindhovens Dagblad Klik hier om dit artikel te lezen

Showing of(f) Eindhoven on display in Brandstore Eindhoven, VVV Stationsplein

Doel

Het doel is de interessante ontwikkeling die Eindhoven doormaakt voor een breed publiek inzichtelijk te maken en te beschrijven hoe de stad in de komende tijd gaat veranderen.

‘Techniek, Design en Kennis zijn de speerpunten van Eindhoven. De stad is hip en waagt ook nog eens de sprong van ietwat provinciaal naar welhaast mondiaal. Eindhoven streeft naar 350.000 inwoners – een plus van meer dan 100.000 – waarbij talloze spraakmakende bouwprojecten op het punt staan te beginnen.

Dit boek is een snapshot van een bruisende stad in transitie en belicht de relevante projecten.

Het boek is onderverdeeld in geografisch bepaalde hoofdstukken zoals Centrum, Spoorzone, Kanaalzone en Strijp. Kortom de delen van de stad die in ontwikkeling zijn. Elk hoofdstuk begint met een korte duiding van het onderliggende “masterplan’.

Daarnaast wordt in een notendop de geschiedenis van Eindhoven beschreven van de stichting van de Stad in 1232 tot aan heden.

Het totaal van de gekozen projecten geeft een goed beeld geeft van de ontwikkeling van Eindhoven met recente projecten en nog niet gerealiseerde projecten die een showing of(f)-gehalte hebben. Daarbij gaat het niet alleen om stedenbouw en architectuur maar ook om de maatschappelijke context. Alle projecten worden kort omschreven.

Op elke projectpagina staat een QR-code die verwijst naar de GoogleMaps-locatie.

Verspreiding

Het is een print on demand systeem (POD) waar het boek via BOL.com wordt aangeboden en verzonden. Met POD kan elke nieuwe print aan de actualiteit worden aangepast. Daardoorblijft het de komende jaren een actuele uitgave waar het publiek actief op kan reageren en aan bijdragen.

Hieronder een snapshot van de 1e drukproef van ‘Showing  of(f) Eindhoven’,