Kandidaat bestuur Waterschap de Dommel

Eugène Franken was kandidaat van de Waterschapspartij voor het bestuur van Waterschap de Dommel.

ir. Eugène Franken

Waterschapspartij  AWP de Dommel is een burgerinitiatief om invloed uit te oefenen op het beleid rond oppervlaktewater en afvalwater.

Vanuit deskundigheid en betrokkenheid met water, en niet op basis van een partijpolitiek standpunt.

Eugene was kandidaat voor Waterschap de Dommel omdat hij van mening is dat het bestuur van het waterschap verkleind moet worden en moet bestaan uit lokale deskundigen en betrokken burgers zonder binding met een politieke partij of belangengroep. Nu zijn er dertig – aan landelijke belangengroepen en politiek gelieerde – bestuurders voor een organisatie met 400 medewerkers, dat is echt te veel.

Het kan ook eerlijker, in de huidige situatie zijn belangengroepen oververtegenwoordigd in het bestuur. Gewone inwoners verdienen ook aandacht.

1/3 van het bestuur is bovendien niet gekozen maar benoemd.


Het gebied van Waterschap de Dommel :
De vele beken en stromen verbinden de Brabantse steden, dorpen en het buitengebied

Tijdens de cursus ‘Bestuurlijk Actief voor het waterschap’ had ik de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap de Dommel.
Het waterschap heeft de zorg voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? En hoe zit organisatie en bestuur in elkaar? Door de cursus heb ik daarvan een goede indruk gekregen. Waterschap de Dommel blijkt een compacte, op onderdelen tamelijk complexe organisatie met gemotiveerde medewerkers die hun wettelijke taken met maatschappelijke betrokkenheid uitvoeren.